Cách làm việc với dữ liệu Point Cloud trong Civil 3D và InfraWorks

Trạng thái hiện tại
Not Enrolled
Giá
149.000 ₫
Get Started

Tìm hiểu cách trích xuất và quản lý các đối tượng từ Point Cloud để hiểu các điều kiện hiện có cho các dự án cơ sở hạ tầng.

  • Tại sao Point Cloud là nguồn dữ liệu quan trọng cho công việc dự án tập trung vào cơ sở hạ tầng
  • Quy ước Scan To BIM

Tài liệu này sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

  • Cách Sử Dụng Dữ Liệu Point Cloud: Bạn sẽ tìm hiểu về các ứng dụng khác nhau của Point Cloud trong các lĩnh vực như xây dựng, cơ sở hạ tầng, khảo sát và lập bản đồ. Ví dụ, Point Cloud có thể được sử dụng để tạo ra các mô hình 3D chính xác của hiện trạng, tính toán khối lượng đất đào đắp, lập kế hoạch thi công và hỗ trợ kiểm soát chất lượng.
  • Cách Thu Thập Dữ Liệu Point Cloud: Tài liệu sẽ cung cấp thông tin về các phương pháp thu thập dữ liệu Point Cloud phổ biến, chẳng hạn như laser quét trên mặt đất (terrestrial LiDAR), laser quét trên không (airborne LiDAR) và photogrammetry (chuyển đổi ảnh chụp thành bản đồ 3D). Mỗi phương pháp có ưu nhược điểm riêng, phù hợp với các tình huống cụ thể.
  • Tại Sao Bạn Cần Biết Thông Số Kỹ Thuật của Point Cloud: Hiểu các thông số kỹ thuật của Point Cloud, chẳng hạn như mật độ điểm, độ chính xác và hệ tọa độ, là rất quan trọng để sử dụng dữ liệu hiệu quả. Thông số này ảnh hưởng đến mức độ chi tiết và độ tin cậy của mô hình được tạo ra từ Point Cloud.
  • Point Cloud từ Nguồn GIS (Hệ thống Thông tin Địa lý): Một số nguồn GIS có thể cung cấp dữ liệu Point Cloud, cho phép bạn tích hợp các dữ liệu địa lý sẵn có với mô hình 3D của mình.
  • Point Cloud từ Photogrammetry: Photogrammetry là một phương pháp tạo ra Point Cloud từ ảnh chụp trên không. Tài liệu có thể hướng dẫn bạn cách sử dụng các giải pháp của Autodesk để xử lý ảnh chụp và tạo ra Point Cloud.
  • Tóm lược – Những Điểm Cần Lưu Ý về Point Cloud Khi Sử Dụng trong Dự Án: Phần cuối sẽ tóm lược lại những điểm quan trọng cần ghi nhớ khi sử dụng Point Cloud trong dự án của bạn. Điều này bao gồm việc lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp, đảm bảo chất lượng dữ liệu và tận dụng các công cụ xử lý Point Cloud mạnh mẽ của Autodesk.

Khoá học áp dụng cho giai đoạn nào của dự án?

Áp dụng ở giai đoạn thiết kế, giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn bàn giao

Nội dung khoá học

Mở rộng tất cả
Về Point Cloud tạo từ Lidar
Point Cloud từ GIS
Point Cloud tạo từ ảnh
Sử dụng Recap và Recap Photo
Point Cloud trong Civil 3D và Infraworks