Hướng dẫn quản lý Family Revit

Trạng thái hiện tại
Not Enrolled
Giá
99.000 ₫
Get Started

Khóa học này cung cấp cho bạn kiến thức toàn diện về việc tạo, chỉnh sửa và quản lý Family trong Revit. Khóa học bao gồm các chủ đề chính sau:

1. Tổng quan về Family trong Revit:

 • Giới thiệu về khái niệm Family trong Revit.
 • Các loại Family khác nhau và chức năng của chúng.
 • Ưu điểm của việc sử dụng Family trong mô hình BIM.

2. Tạo Family trong Revit:

 • Quy trình từng bước để tạo một Family mới.
 • Sử dụng các công cụ vẽ và thao tác hình học trong Revit Family Editor.
 • Thiết lập tham số (parameter) để điều khiển kích thước và thuộc tính của Family.
 • Kiểm soát hiển thị của Family trong các chế độ xem khác nhau.

3. Kỹ thuật Nâng cao về Family có thể chèn được trong Revit:

 • Tạo các Family phức tạp với các tính năng nâng cao như mảng (array), công thức và Family lồng nhau (nested family).
 • Sử dụng điểm tính toán phòng (Room Calculation Point) để liên kết Family với các không gian trong dự án.
 • Quản lý mức độ chi tiết của Family để cân bằng giữa tính chính xác và hiệu suất mô hình.

4. Tương tác giữa Family và Dự Án Revit:

 • Hiểu cách Family tương tác với các đối tượng khác trong dự án BIM.
 • Sử dụng Family để tự động tính toán số lượng, diện tích và các thông tin quan trọng khác.
 • Các mẹo hay để cải thiện hiệu quả làm việc và duy trì tính nhất quán của mô hình.

Bằng cách tham gia khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Tự tin tạo các Family tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của dự án.
 • Cải thiện chất lượng và độ chi tiết của mô hình BIM.
 • Tăng năng suất làm việc và giảm thời gian cần thiết để xây dựng mô hình.
 • Hiểu các tương tác quan trọng giữa Family và các yếu tố khác trong dự án Revit.

Khóa học này phù hợp cho:

 • Người dùng Revit đang muốn tìm hiểu thêm về việc tạo và quản lý Family.
 • Kiến trúc sư, kỹ sư và các chuyên gia thiết kế khác muốn cải thiện kỹ năng BIM của họ.
 • Bất kỳ ai muốn học cách tạo các thành phần xây dựng tùy chỉnh cho mô hình BIM của họ.

Để đạt được hiệu quả cao, các bạn vui lòng xem trước khoá Family Revit trên kênh Youtube eRSVN của mình tại đây.

Nội dung khoá học

Mở rộng tất cả
Tổng quan về Family Revit
Tạo Family Revit
Kỹ thuật nâng cao cho Family
Tương tác giữa Family và Dự án