Sổ tay Revit MEP thực tế – chuẩn BIM

Trạng thái hiện tại
Not Enrolled
Giá
699.000 ₫
Get Started

Sổ tay Revit MEP là một gói tư vấn về phương pháp áp dụng Revit vào các dự án xây dựng. Các chuyên gia Autodesk sẽ chuyển giao – đào tạo cho các nhân sự chủ chốt tập trung vào việc mô hình hoá, sản xuất bản vẽ, đánh giá thiết kế và phân tích MEP. Sổ tay Revit MEP tập trung vào việc triển khai quy trình, các vấn đề quan trọng, công nghệ để đáp ứng nhu cầu của dự án. Trình tự công việc và quy trình, kết quả, thước đo đánh giá, các bước tiếp theo sẽ được cung cấp chi tiết hơn.

Sổ tay Revit MEP có trọng tâm hướng tới các chức năng về MEP để quản lý mô hình trong Revit bao gồm các quy trình làm việc sau đây:

Nội dung khoá học

Mở rộng tất cả
Thiết lập Template
Thiết lập phần MEP
Khởi tạo dự án
Lesson Content
0% Complete 0/2 Steps
Mô hình phần Mechanical - Hệ thống ống gió Duct
Mô hình phần Mechanical – Hệ thống ống dẫn Pipe
Mô hình hệ thống điện / Electrical
Bảng thống kê
Bản vẽ
Kiểm tra mô hình