Tải tài liệu – file thực hành

Tìm tài liệu bằng cách search từ khóa cần tìm bên dưới (mật khẩu nếu có để tải tài liệu ersvn.net). Các link đều được mình nhúng quảng cáo để có kinh phí duy trì website, các bạn ủng hộ nhé. Hướng dẫn cách tải file xem ở đây.

Hoặc tự tìm kiếm bên dưới:
TitleDescriptionVersionHitsDownload
Công trình thực hành mẫu Được dùng cho các khóa học Revit kiến trúc, MEP từ Revit 2020 trở lên.167 Download
Tài liệu khóa lập trình Autocad Dùng cho khóa lập trình plugin trong autocad sử dụng C# và Visual Studio110 Download
Tài liệu khóa lập trình addin trong Revit Sử dụng cho khóa học lập trình addin trong Revit sử dụng ngôn ngữ C# và Visual Studio101 Download
Tạo Custom Component trong Tekla Đây là tài liệu được mình biên dịch từ tài liệu hướng dẫn của Tekla. Mình chưa có thời gian chỉnh sửa lại câu từ nên các bạn dùng để tham khảo nhé55 DownloadPreview
Tài liệu thực hành khóa học Revit Structure 2017 141 Download
Tài liệu thực hành khóa học Revit Architecture 2019 Sử dụng cho khóa học Revit kiến trúc 2019 trên kênh youtube173 Download
Tài liệu thực hành khóa học Revit MEP Sử dụng cho khóa học Revit MEP trên kênh Youtube45 Download
Tài liệu thực hành khóa học dựng hình Tekla Sử dụng cho khóa học dựng hình Tekla trên kênh Youtube83 Download
Tài liệu thực hành khóa học lập trình Plugin trong Autocad Sử dụng cho khóa học lập trình plugin trong Autocad trên kênh Youtube39 Download
Tài liệu thực hành khóa học Family Revit Sử dụng cho khóa học Family Revit trên kênh Youtube79 Download

Để lại bình luận

You must login to add a new comment.