Cách làm việc với dữ liệu Point Cloud trong Civil 3D và InfraWorks

Cách làm việc với dữ liệu Point Cloud trong Civil 3D và InfraWorks

Tìm hiểu cách trích xuất và quản lý các đối tượng từ Point Cloud để hiểu các điều kiện hiện có cho các dự án cơ sở hạ tầng. Tại sao Point Cloud là nguồn dữ liệu quan trọng cho công việc dự án tập trung vào cơ sở hạ tầng Quy ước Scan To BIM Tài liệu này sẽ bao gồm các... read more