Áp dụng Python trong Dynamo

Trạng thái hiện tại
Not Enrolled
Giá
99.000 ₫
Get Started

Hướng dẫn quy trình & công nghệ cho học viên/khách hàng làm chủ PYTHON trong DYNAMO.

Mục tiêu

Mục tiêu của tài liệu PYTHON trong DYNAMO là để giới thiệu cho học viên/khách hàng khả năng mở rộng chức năng của Dynamo và cho phép tạo các node riêng mà không phụ thuộc vào bên thứ ba. 

Thông tin chung

Bao gồm

Giới thiệu các khía cạnh chính của Python và các trường hợp phổ biến nhất áp dụng vào Dynamo.

Không bao gồm

Python có rất nhiều tính năng phức tạp không đề cập trong tài liệu này. Hãy nhớ đây không phải là tài liệu hướng dẫn sử dụng Python.

Kết quả

Một số kết quả đạt được sau khi hoàn thành tài liệu này:

  • Tạo script sử dụng Python để thiết kế tự động hóa.
  • Sử dụng các mô đun có sẵn.
  • Tạo các chức năng riêng.
  • Tạo mô đun riêng để cho phép cộng tác và phát triển mô đun.
  • Tạo đối tượng sử dụng quy tắc lập trình hướng đối tượng.

Tham khảo thêm các khoá học miễn phí về Dynamo trên kênh youtube eRSVN sau:

Khoá hướng dẫn lập trình Python Cơ Bản

Khoá hướng dẫn viết Script Python trong Dynamo

Hướng dẫn sử dụng Dynamo