InfraWorks cho thiết kế ý tưởng và diễn hoạ

Trạng thái hiện tại
Not Enrolled
Giá
199.000 ₫
Get Started

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách phát triển các phương án thiết kế để dự đoán cách chúng hoạt động trong môi trường xây dựng. Các chủ đề bao gồm:

Hiểu cách sử dụng InfraWorks để lập kế hoạch, thiết kế, diễn hoạ và truyền đạt các dự án của bạn trong thế giới thực
Nắm được quy trình, các thông tin quan trọng khi áp dụng Infraworks vào trong công việc.

Bạn sẽ học được:

  • Cách tạo và chỉnh sửa model 3D chi tiết cho các dự án hạ tầng, bao gồm đường sá, cầu cống, hệ thống thoát nước, và các công trình khác.
  • Sử dụng các công cụ phân tích mạnh mẽ để đánh giá hiệu quả thiết kế và tối ưu hóa chi phí.
  • Tạo các bài thuyết trình trực quan để truyền đạt ý tưởng thiết kế một cách hiệu quả.
  • Bổ sung dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tăng tính chính xác và chi tiết cho model.

Khoá học này phù hợp với:

  • Sinh viên kỹ thuật hạ tầng và xây dựng.
  • Kỹ sư hạ tầng muốn nâng cao kỹ năng sử dụng InfraWorks.
  • Chuyên gia quy hoạch đô thị và khu vực.
  • Bất kỳ ai quan tâm đến việc sử dụng công nghệ để thiết kế và xây dựng các dự án hạ tầng.

Lưu ý: Đây không phải khoá đào tạo hướng dẫn sử dụng Infrawork, khách hàng đọc kỹ nội dung khoá học để quyết định.

Nội dung khoá học

Mở rộng tất cả
Máy tính của tôi có thể chạy Infrawork?
Quy ước quan trọng
Quản lý mô hình
Tối ưu hiệu suất mô hình
Làm việc nhóm mọi lúc, mọi nơi
Làm việc với mô hình chia sẻ Cloud (Cloud Shared Model)
Quản lý dữ liệu nguồn (Data source) lưu trên BIM 360
Infraworks phù hợp với quá trình thiết kế của bạn thế nào?
Tổng quan
Xây dựng mô hình