Máy tính của tôi có thể chạy Infrawork?
Quy ước quan trọng
Quản lý mô hình
Tối ưu hiệu suất mô hình
Làm việc nhóm mọi lúc, mọi nơi
Làm việc với mô hình chia sẻ Cloud (Cloud Shared Model)
Quản lý dữ liệu nguồn (Data source) lưu trên BIM 360
Infraworks phù hợp với quá trình thiết kế của bạn thế nào?
Tổng quan
Xây dựng mô hình

Sự sẵn sàng của Cloud

Cần có những thay đổi về Máy chủ proxy để mở khóa Dịch vụ Autodesk

Khi xẩy ra lỗi, đảm bảo thiết lập đúng các tuỳ chọn dưới đấy thông qua Proxy Server và Firwall

  • Đăng nhập vào Autodesk Infrawork 360 không làm việc khi sử dụng Proxy Server, xem tại đây
  • Thay đổi cài đặt Proxy Server yêu cầu mở khoá dịch vụ Autodesk A360, xem tại đây