Thiết lập Template
Khởi tạo dự án
Mô hình
Chi tiết và bản vẽ
Kiểm tra mô hình

Tổng quan về công nghệ

Là khóa đào tạo giúp khách hàng tìm hiểu phương pháp áp dụng Revit vào các Dự án xây dựng. Chúng tôi sẽ chuyển giao quy trình – đào tạo, tập trung vào việc mô hình hoá, sản xuất bản vẽ và đánh giá thiết kế.

Tập trung vào việc triển khai các quy trình, các vấn đề quan trọng, cấu hình công nghệ để đáp ứng nhu cầu của dự án và đào tạo dựa trên triển khai một dự án mẫu trước khi thực hiện một dự án thực.

Trọng tâm hướng tới các chức năng phổ biến để quản lý mô hình trong Revit, liên quan đến dự án và các bộ môn bao gồm các quy trình làm việc sau đây:

 •   Mô hình các phần tử kiến trúc
 •   Thiết lập Template
 •   Tạo bảng thống kê
 •   Sản xuất bản vẽ
 •   Kiểm tra mô hình

Cung cấp dịch vụ đào tạo để giúp khách hàng làm chủ được phần mềm thông qua các ví dụ thực tế. Các kiến thức được đào tạo sẽ áp dụng để thực hiện các dự án.

Phương pháp tiếp cận này cho phép người dùng sử dụng các công cụ của phần mềm theo quy trình, áp dụng vào công việc cụ thể, được gọi là “BIM Use”. Lưu ý rằng một công cụ có thể  liên quan đến một hoặc nhiều BIM Use.

Khóa đào tạo là một mô-đun không chỉ đào tạo cho người dùng kiến thức cơ bản, khởi đầu cho việc tiếp cận BIM Uses, mà còn cung cấp kiến thức nâng cao, giúp tiếp cận tới các BIM Uses mới hoặc nhiều BIM Use cùng lúc.

Ví dụ, Revit có thể hỗ trợ nhiều BIM Use như quy trình minh họa sau đây:

Khách hàng hiểu cách dùng các chức năng của phần mềm để triển khai dự án, dựa trên quy trình tốt nhất.

Yêu cầu cụ thể của mỗi khách hàng có thể gây ra việc thay đổi các quy trình nhằm đáp ứng yêu cầu đó. Phương pháp tiếp cận của tài liệu này có thể chưa hoàn toàn phù hợp với mục tiêu và mục đích của từng khách hàng. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, tài liệu này là một nguồn đáng tin cậy đối với các công ty bắt đầu áp dụng Revit vào triển khai dự án.

 • Hướng dẫn sử dụng khóa đào tạo: Khóa đào tạo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách sử dụng phần mềm để thực hiện các quy trình công việc liên quan đến BIM. Nó bao gồm ba lĩnh vực chính:
 • Phương pháp triển khai BIM – Tổng quan về phương pháp triển khai BIM.
 • Lợi ích –  Tài liệu này tóm tắt toàn bộ quá trình thực hiện dự án theo công nghệ BIM.
 • Trường hợp áp dụng / Quy trình công việc – Áp dụng từng trường hợp cụ thể và cung cấp quy trình để triển khai một dự án.
 • Mỗi bài học bao gồm một số chủ đề và được chia thành ba phần sau:
 • Lưu ý quan trọngCác vấn đề cần xem xét và có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của công ty và dự án.
 • Khuyến nghị: Lời khuyên cho khách hàng
 • Tham khảo thêm: Bao gồm liên kết đến các phần khác trong tài liệu cũng như thông tin bổ sung có liên quan đến chủ đề đang đề cập. Có thể bao gồm các file, video, tài liệu, và hướng dẫn đi kèm.

Tài liệu này không hướng tới mục đích đào tạo chi tiết việc sử dụng sản phẩm/phần mềm mà mô tả chi tiết giải pháp công nghệ BIM nhằm hỗ trợ và triển khai BIM đúng cách trong quá trình triển khai dự án.