Triển khai Dynamo thành công

Trạng thái hiện tại
Not Enrolled
Giá
990.000 ₫
Get Started

Dynamo là một nền tảng lập trình trực quan mã nguồn mở có thể tải xuống sử dụng độc lập hoặc được mở từ Revit. Nó là công cụ cung cấp khả năng lập trình trực quan theo logic để xử lý dữ liệu dành cho cả lập trình viên và người không biết lập trình, tạo các khối hình học và mở rộng khả năng của các phần mềm.

Khi sử dụng Dynamo, bạn có thể:

 • Tự động xử lý các công việc lặp đi lặp lại.
 • Tạo quy trình làm việc giữa các nguồn dữ liệu khác nhau.
 • Xây dựng nhiều phương án thiết kế để đánh giá.
 • Truy cập sâu hơn vào dữ liệu mô hình.
 • Tạo và phân tích mô hình hình học phức tạp nhanh hơn.
 • Tạo thuật toán để thiết kế xây dựng theo tham số.

Mục tiêu của tài liệu này giúp người học triển khai thành công Dynamo cho cá nhân và doanh nghiệp.

Dynamo là công cụ cho phép phát triển mô hình theo tham số và tự động hóa quy trình đó. Nó giúp xử lý các công việc lặp đi lặp lại, tăng sự nhất quán trong mô hình, giảm lỗi và tăng năng suất từ đó tăng năng lực của công ty.

Để có thể áp dụng thành công Dynamo cho công ty, cần xem xét các khía cạnh sau:

 • Con người – có thể tuyển dụng người có kỹ năng cần thiết hoặc đào tạo nhân sự hiện có để đạt được mục tiêu.
 • Tổ chức – mục tiêu mới có thể yêu cầu thêm nhiều vai trò và trách nhiệm, nên phải lên kế hoạch cụ thể
 • Quy trình – xây dựng quy trình tổng quan đối với từng vai trò nhiệm vụ tạo nền tảng triển khai công việc.
 • Thông tin công nghệ – các công cụ đáp ứng quy trình và giải pháp.

Tài liệu Dynamo này gồm các chủ đề sau:

 • Cơ bản – Tìm hiểu cơ bản về giao diện Dynamo và các kiến thức cốt lõi của lập trình trực quan.
 • Bài tập thực hành – bao gồm các ví dụ mẫu để tìm hiểu và thực hành Dynamo và Python.
 • DesignScript – tổng quan về ngôn ngữ lập trình Design Script được phát triển bởi Dynamo
 • Các ví dụ thực tế – bao gồm các ví dụ thực tế áp dụng trong Revit.
 • Triển khai Dynamo – xem xét cách triển khai thành công Dynamo trong công ty.
 • Các tài liệu học tập khác – các nguồn tài liệu học tập Dynamo khác trên internet.

Cả Revit và Dynamo đều thường xuyên được cập nhật. Hướng dẫn này được viết trên phiên bản Revit 2023 sử dụng Dynamo 2.13.1.

Đây là khoá học hướng dẫn cách triển khai và áp dụng Dynamo cho cá nhân hoặc doanh nghiệp đang có nhu cầu áp dụng và triển khai Dynamo vào trong các công việc thực tế.

Khoá học này trình bày lý thuyết và giải pháp. Một số video đã được đăng miễn phí trên Kênh youtube eRSVN bao gồm cả Dynamo cơ bản, Python và Dynamo nâng cao.

Tham khảo thêm các khoá học miễn phí về Dynamo trên kênh youtube eRSVN sau:

Khoá hướng dẫn lập trình Python Cơ Bản

Khoá hướng dẫn viết Script Python trong Dynamo

Hướng dẫn sử dụng Dynamo

Bạn chỉ được phép xem và tải bài tập thực hành khi đã mua khoá đào tạo

Nội dung khoá học

Mở rộng tất cả
Giới thiệu
Cơ bản
Bài tập thực hành
DesignScript
Giải pháp thực tế
Sử dụng Dynamo
Tài liệu học tập tham khảo thêm