Triển khai Dynamo thành công

Triển khai Dynamo thành công

Dynamo là một nền tảng lập trình trực quan mã nguồn mở có thể tải xuống sử dụng độc lập hoặc được mở từ Revit. Nó là công cụ cung cấp khả năng lập trình trực quan theo logic để xử lý dữ liệu dành cho cả lập trình viên và người không biết lập trình, tạo các khối hình... read more
Áp dụng Python trong Dynamo

Áp dụng Python trong Dynamo

Hướng dẫn quy trình & công nghệ cho học viên/khách hàng làm chủ PYTHON trong DYNAMO. Mục tiêu Mục tiêu của tài liệu PYTHON trong DYNAMO là để giới thiệu cho học viên/khách hàng khả năng mở rộng chức năng của Dynamo và cho phép tạo các node riêng mà không phụ thuộc... read more