Quản lý vòng đời dự án BIM

Trạng thái hiện tại
Not Enrolled
Giá
499.000 ₫
Get Started

Mục tiêu của khoá học Quản lý Vòng đời Dự án BIM là giới thiệu cho khách hàng các khái niệm tổng quát về BIM và cách chúng liên quan theo trình tự thời gian với một dự án thiết kế-xây dựng-vận hành. Dự án này có thể là một tòa nhà, nhưng thông tin này cũng có thể liên quan đến các loại tài sản vật chất lớn khác, chẳng hạn như đường sá, công viên và các cơ sở hạ tầng khác.

Hiểu sâu về vòng đời dự án BIM là nền tảng cho một dự án BIM thành công. Nắm bắt vững chắc về vòng đời dự án ngay từ khi bắt đầu dự án sẽ giúp ích cho việc lập kế hoạch toàn bộ dự án, cải thiện giao tiếp với tất cả các bên liên quan và có thể giảm nhẹ hoặc thậm chí loại bỏ các thách thức và vấn đề có thể xảy ra.

Đối tượng:

  • Chuyên gia BIM: Khóa học này dành cho các chuyên gia BIM có kinh nghiệm muốn nâng cao kiến thức về quản lý vòng đời dự án BIM.
  • Quản lý dự án: Khóa học này cũng hữu ích cho các quản lý dự án muốn hiểu rõ hơn về BIM và cách nó có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả dự án.
  • Chủ sở hữu tòa nhà: Các chủ sở hữu tòa nhà cũng có thể hưởng lợi từ khóa học này, vì nó sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về cách BIM có thể được sử dụng để quản lý và vận hành tòa nhà hiệu quả hơn.
  • Kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu: Các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế và thi công cũng có thể tham gia khóa học này để tìm hiểu thêm về cách BIM có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả hợp tác và giao tiếp.

Kiến thức cần thiết:

  • Kiến thức về quản lý dự án: Người tham gia cũng nên có kiến thức cơ bản về quản lý dự án.
  • Kỹ năng máy tính: Người tham gia nên có khả năng sử dụng các phần mềm máy tính cơ bản, chẳng hạn như Microsoft Office.

Ngoài ra, người tham gia nên có:

  • Mong muốn học hỏi: Khóa học này đòi hỏi người tham gia phải có mong muốn học hỏi và hiểu biết về BIM và quản lý vòng đời dự án BIM.
  • Kỹ năng tư duy phản biện: Người tham gia nên có khả năng tư duy phản biện và áp dụng kiến thức BIM vào các tình huống thực tế.
  • Kỹ năng giao tiếp: Người tham gia nên có khả năng giao tiếp hiệu quả để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của họ với những người khác.

Nội dung khoá học

Mở rộng tất cả
Lesson Content
0% Complete 0/2 Steps